Warning: Undefined array key "email_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 15

Warning: Undefined array key "nostaf_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 16

Warning: Undefined array key "nokp_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 17

Warning: Undefined array key "nama_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 18

Warning: Undefined array key "nama_kampus" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 19

Warning: Undefined array key "nohp_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 20

Warning: Undefined array key "fakulti_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\polisi.php on line 21
e-Bilik
Warning: Undefined array key "nama_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 10

Warning: Undefined array key "email_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 11

Warning: Undefined array key "nostaf_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 12

Warning: Undefined array key "nokp_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 13

Warning: Undefined array key "nama_kampus" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 14

Warning: Undefined array key "nohp_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 15

Warning: Undefined array key "fakulti_pemohon" in C:\xampp\htdocs\e-bilik\inc\sidenav.php on line 16

Sistem Pengurusan Bilik Pensyarah


Polisi dan Syarat


KHAS UNTUK SEORANG *tertakluk kepada kekosongan
1. Professor (dalam perkhidmatan)
2. Professor Madya (dalam perkhidmatan)
3. Mantan Timbalan Rektor (TR)
4. Mantan Ketua Pusat Pengajian (KPP)
5. Doktor Falsafah (Dr.)
KHAS TINGKAT BAWAH
1. Orang Kelainan Upaya (OKU)
2. Sakit (mempunyai surat pengesahan dari Pegawai Perubatan)
BERDASARKAN FAKULTI
1. KPP 1 - Khas untuk semua pensyarah FSSR dan Jabatan Undang-undang (JUU) dan Mantan TR/KPP.
2. KPP2 (Blok A) - Khas untuk semua pensyarah Fakulti Perakaunan (FPN)
3. KPP2 (Blok C) - Khas untuk semua pensyarah Fakulti Pengurusan Perniagaan (FPP)
4. KPP3 - Khas untuk semua pensyarah FKPM, FPHP, ACIS dan APB.
SYARAT PERMOHONAN
1. Sistem ini hanya boleh digunapakai oleh pensyarah berstatus TETAP sahaja.
  • *Pensyarah berstatus PTFT/KONTRAK boleh menghubungi moderator di nombor telefon yang disediakan.
  • 2. Permohonan tidak boleh melebihi daripada 1 PERMOHONAN SAHAJA.
  • *Sistem akan menolak permohonan yang dibuat melebihi had yang ditetapkan.
  • 3. Permohonan hanya dibuka kepada pemohon yang MASIH TIDAK MEMPUNYAI BILIK SAHAJA.
    4. Pegawai yang meluluskan permohonan berhak menolak permohonan sekiranya maklumat yang diberikan adalah PALSU.