Zon
  Bil Bilik
  Kapasiti
  Kekosongan
  BLOK IDE
  15
  30
  13
  IBNU KHALDUN
  19
  37
  19
  KPP1
  47
  68
  19
  KPP2
  93
  175
  16
  KPP3
  57
  100
  28
  TEST
  1
  2
  2
 
 
   Katakunci: